จ.อุทัยธานี!!ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อ.ลานสัก พร้อมเยี่ยมดูอาการช้างน้อยที่พลัดหลงฝูงป่าเมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 29 พ.ค.63 โดยนายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีพร้อมนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง กรมป่าไม้ห้วยขาแข้ง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวตำบลระบำพร้อมจิตอาสาราษฎรพระราชทานและเครื่อข่ายหมู่บ้านรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ สำหรับการปลูกป่าในครั้งนี้มีความวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลูกป่าเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง จากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ โรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และสาธารณประโยชน์ ในวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 พ.ค.2563 หรือในช่วงวันเวลาอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม สำนักงานบริหารพื้นที่ 12 ได้เลือกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นสถานที่ปลูกโดยได้ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ และองค์กรเอกชนหลายองค์กร เช่นกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล(WWF),สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้นในวันนี้ พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกมี จำนวน 6 ชนิด ประกอบด้วย หว้า มะขามป้อม สะเดา มะไฟป่า ลิ้นจี่ป่า พะยูง รวมจำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ และได้เตรียมกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายให้กับเครื่องค่ายที่มาร่วมงานอีก 1,000 ต้น เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บ้านของตนเองอีกด้วย

ส่วนบรรยาการภายในงานได้มีจุดคัดกรองและกำหนดให้ผู้มาร่วมงานกิจกรรม ว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งมีการวัดอุณภูมิและกำหนดให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID)-19 ของรัฐบาล อย่างเข้มงวด พร้อมปลูกต้นไม้ในพื้นป่า และเยี่ยมเยียนอาการช้างน้อยที่หลงพัดฝูงป่าห้วยขาแข้ง ในครั้งนี้อีกด้วย


///////สำเนา. ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.