จังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ออกตรวจติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019ที่ จังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ออกตรวจติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ซึ่งเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยโสธร และได้เข้าระบบการกักตัว 14 วัน ตามระเบียบที่กำหนดของการสาธารณสุข

โดยนายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยนางพัชรินทร์ บุญเดช พยาบาลวิชาชีพพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจสุขภาพประชาชนดังกล่าวถึงที่พักกักกันตัวซึ่งเป็นครั้งแรกของการปฏิบัติงานเชิงรุกของโรงพยาบาลยโสธร ที่ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเดินทางออกไปตรวจโรคในลักษณะนี้ เพราะการปฏิบัติงานจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื่อไวรัสจากผู้ที่กำลังอยู่ในระกว่างกักกันตัวมากกว่าการตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในโรงพยาบาลแต่การปฏิงานในลักษณะนี้ก็มีข้อดีตรงที่ผู้อยู่ในระหว่างกักกันตัวไม่ต้องเดินทางออกจากพื้นที่ซึ่งจะมีโอกาสแพร่เชื้อได้หากมีการติดเชื้อ....


วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.