เชียงราย-แรงงานเมียนมาที่ตกค้างในประเทศไทย ทยอยเดินทางกลับผ่านสะพานแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย และยังมีคนไทยที่ติดค้างเมียนมา เดินทางกลับ 4 คน


วันที่ 29 พ.ค.2563 บริเวณด่านพรมแดนสะพานแห่งที่ 2 ไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้มีการส่งแรงงานชาวเมียนมาส่งกลับสู่ประเทศเมียนมา หลังจากทางสถานกงสุลใหญ่ประเทศเมียนมา จ.เชียงใหม่ ได้แจ้งรายชื่อแรงงานที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ได้แจ้งให้ทางการไทยได้รับทราบก่อนหน้านี้ ว่าจะเดินทางออกไปทางจุดผ่านแดนถาวรแม่สายสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2  ตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทยที่อำนวยความสะดวกให้แรงงานชาวเมียนมาที่ต้องการกลับประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา และในวันนี้มีแรงานชาวเมียนมา แจ้งเดินทางออกประเทศไทย กลับประเทศเมียนมามีจำนวน 55 คน รวมไปถึงแรงงานที่ถูกดำเนินคดีในประเทศไทย ที่คดีสิ้นสุดแล้ว ที่ถูกคุมขังด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เชียงราย จำนวน 29 คน รวมจำนวนทั้งหมด 84 คน โดยลำเลียงแรงงานชาวเมียนมาด้วยรถยนต์

ส่วนทางเมียนมาได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับแรงงานที่เดินทางกลับประเทศเมียนมา โดยได้มีการจัดคัดกรอง จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานทั้งหมด และมีการตรวจคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะนำแรงงานทั้งหมดกลับประเทศ ที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาคอยรับตัวแรงงานทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ขบวนการกักกันเฝ้าดูอาการอีก 14 วันที่ศูนย์กักกันชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กต่อไป
        ขณะเดียวกันได้มีชาวไทยที่ตกค้างอยู่ในประเทศเมียนมา เดินทางกลับในช่องทางเดียวกันนี้อีกจำนวน 4 คน หลังจากเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ได้เดินทางเข้ามาจำนวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดถูกส่งไปยังสถานที่กักดูอาการที่โรงแรมในเขต อ.เมืองเชียงราย เป็นเวลา 14 วัน ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ที่กักตัวอยู่ดังกล่าวรวมจำนวน 95 คน โดยมาจากประเทศเมียนมาร์จำนวน 18 คน สปป.ลาว 7 คนและ จ.ภูเก็ต จำนวน 70 คน
//////////////////////////////////////////////
สราวุธ คำฟูบุตร/เชียงราย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.