อุทัยธานี - หน่วยข้าราชการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อเวลา 09:30 น.ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมนางอรุณี เต็งสุวรรณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร้อยโท อนุวัฒน์ วัฒน์ค้ำจุน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายกิตวิชัย ไชยพร นายอำเภอห้วยคต กิ่งกาชาดอำเภอห้วยคต ผู้กำกับสถานตำรวจภูธรห้วยคต นางวราภรณ์ นามเฉียงใต้ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นายไชยยศ วิทยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.ท.อุกฤษฏ์ ไชยคุณ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นางจันทร์เจริญ เทพสุธา สรรพกรจังหวัดอุทัยธานี นางสาวพรพิมล เพ็ญศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี นางนันท์ เขตบุญโสภิตา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยังบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการผู้สูงอายุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ของอำเภอห้วคต มีทั้งหมด 6 หลังคาเรือน ได้แก่บ้านนางบังอร ตุงกระโทก อายุ 50 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้แขนขาทางด้านขวาอ่อนแรง บ้านนายบุญล้ำ สนธิพรม อายุ 73 ปี เป็นผู้สูงอายุกินอาหารได้เพียงเล็กน้อย บ้านนางสาว จำเนียร ไกรเรียน อายุ 54 ปี ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง นายสุชาติ ศรีสิทธิ์ อายุ 50 ปี ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง บ้านนางสาวราตรี  ผ่องอำพันธ์ อายุ 48 ปี พิการทางสมองเส้นเลือดในสมองตีบ และบ้านสุดท้ายบ้านนายวัณชัย นุชสุข อายุ 56 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย สายตามองไม่ชัด พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมอบหน้ากากอนามัยให้กับครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว  นายสำเนา ทองศร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.