นครสวรรค์ - "เทศบาลเมืองปากน้ำโพ" ใช้พาสานประดับไฟแสดง แสง สี เสียง และข้อความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และทุกภาคส่วน ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ประเทศไทยต้องชนะ)

เมื่อเวลา 20.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้นำพาผู้สื่อข่าวชมการแสดงแสงสีเสียงซึ่งถูกประดับประดาไว้ที่ “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ในการให้กำลังใจประชาชนชาวไทยและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ร่วมกันฟันฝ่า ผ่านพ้นปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการแสดงดังกล่าว นอกจากจะมีการประดับประดาแสงไฟที่ตัวอาคารให้เป็นสีของธงชาติไทยอย่างสวยงามแล้ว ยังได้มีการติดม่านสายน้ำไว้ที่ด้านใต้อาคาร พร้อมฉายโปรเจคเตอร์แสดงข้อความให้กำลัง ผ่านบทเพลง “จะไม่ทิ้งกัน” และ “ประเทศไทยต้องชนะ”  ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาชมเป็นอย่างมาก
  
จากการสอบถาม นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวว่า เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการประดับแสงไฟที่พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดที่บรรจบกันของแม่น้ำ 4 สาย ปิง วัง ยม น่าน  จุดกำเนิด แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย โดยได้มีการประดับ และแสดงแสงไฟ ให้เป็น “สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน” ซึ่งเป็นสีของธงชาติไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกจังหวัดของประเทศไทย และทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ร่วมกันฟันฝ่า ผ่านพ้นปัญหา และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งปัญหาความไม่สะดวกในการดำรงชีวิต ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ โดยจะเป็นการแสดงแสงไฟประกอบเพลง “จะไม่ทิ้งกัน” และเพลง “ประเทศไทยต้องชนะ” ซึ่งทั้ง 2 เพลงนี้ เป็นเพลงที่ได้รับการประพันธ์และมีนักร้องที่มีชื่อเสียงให้เกียรติร่วมขับร้องเพื่อให้กำลังใจชาวไทย รวมถึง บุคลากรทางการแพทย์ด้วย ดังนั้น ในการแสดงจะมีการส่องแสงไฟสีฟ้า เพื่อแสดงออกถึงการให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายภายในโรงพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน คัดกรองและรักษาอาการให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้หายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา แม้หลายภาคส่วนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีมาตรการให้ผ่อนคลายในหลายกิจกรรม และกิจการบ้างแล้ว แต่ก็อยากฝากเตือนให้ประชาชนทุกคน ยังคงเคร่งครัดกับแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโควิด-19 ต่อไป เพราะไม่เช่นนั้น อาจทำให้กลับมามีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จนอาจมีการแพร่ระบาดขึ้นอีกได้ จึงจะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงที่อาคารพาสานทุกวัน ในช่วงเวลา 19.00 น. - 20.00 น. ไปจนถึงปลายสัปดาห์หน้า ในการช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตัวเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง


ภาพ/ข่าวอัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.