พังงา- เกษตรกรพังงาเฮ ได้รับเงินเยียวยารอบแรกกว่า10,000 คน วงเงินเยียวยาเดือนแรกกว่า 54 ล้านบาท

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ ธ.ก.ส.สาขาพังงา นายเกษมศานต์  หลิมนุกูล ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายประคอง  อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกันมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชุดแรกของจังหวัดพังงาให้กับตัวแทนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีแล้ว หลังจากรัฐบาลได้มีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีเกษตรกรจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ พร้อมกับเบิกเงินไปใช้จ่ายทันที ซึ่งตัวแทนเกษตรกรได้บอกว่ารู้สึกดีใจที่รัฐบาลไม่ทอดทิ้งเกษตรกรที่เป็นชาวรากหญ้าของประเทศ สถ่นการณ์โควิด-19ได้ส่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรด้วยเช่นกัน เมื่อมีเงินเข้ามาในวันนี้ก็จะถอนไปใช้จ่ายในครัวเรือนและการทำเกษตรและต่อยอดไปสู่การขายผลิตผลต่อไป

นายเกษมศานต์  หลิมนุกูล กล่าวว่า  กระทรวงเกษตรฯได้เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน พร้อมส่งรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาให้ ธ.ก.ส. เมื่อ ธ.ก.ส.ได้รับโอนเงินจากกระทรวงการคลัง ธ.ก.ส.จะเป็นผู้โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกร  มีระยะเวลาการโอน 3 เดือน (พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.) เดือนละ 5,000 บาทรวม 15,000 บาท ในส่วนของจังหวัดพังงามีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะได้รับเงินโอนชุดแรกรวม 10,987 ราย วงเงินในเดือนแรกรวม 54,935,000 บาท ซึ่งได้รับการโอนในวันที่ 15 พ.ค.จำนวน 4,265 ราย วงเงิน 21,325,000 บาท วันที่ 18 พ.ค. จำนวน 4,870ราย วงเงิน 24,350,000 บาทและวันที่ 19 พ.ค.จำนวน 1,852 ราย วงเงิน 9,260,000 บาท ในส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้รอการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรฯ ก่อน หากท่านผ่านการตรวจสอบและเป็นผู้ได้รับเงินเยียวยา จะมี SMS ส่งไปถึงท่าน ในเบื้องต้นท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบใน WWW.เยียวยาเกษตรกร.COM   ทางธ.ก.ส.ได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอออล์ก่อนเข้าใช้บริการ และเมื่อท่านได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ท่านสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิตหรือบริการกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคาร

นายประคอง อุสาห์มัน เปิดเผยว่า จังหวัดพังงามีเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีจากทุกส่วนรวมกว่า 30,000 คน วันนี้เป็นส่วนของเกษตรชุดแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว กว่า 10,000 คน ส่วนเกษตรกรที่เหลือเมื่อได้รับการตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทุกคน

ภาพข่าว อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530


ขับเคลื่อนโดย Blogger.