อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ต้านภัย COVID-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ โดยจะมีจำหน่ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตลอดทั้งวัน ซึ่งสินค้าส่วนมากที่มาจำหน่ายเป็นผลไม้ พืช ผักสวนครัว ปลาธรรมชาติ ปลาร้า ปลาส้ม เนื้อสัตว์  และพันธุ์พืชต่างๆ ส่วนราคานั้น ถูก ปลอดภัย ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ พึ่งพากันและกัน ในช่วงที่ทุกคนได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สินค้าทุกชนิดเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
       นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ กล่าวว่า ในการเปิดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้ มีผู้คนสงสัยจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือไม่นั้น ซึ่งการอำเภอลืออำนาจได้บูรณาการทุกภาคส่วนของอำเภอ ก่อนผู้จำหน่ายและผู้ซื้อจะเข้าไปในงาน จะมีทีมงานของสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจตั้งจุดคัดกรอง มีเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจวัดก่อนเข้า ออกในงาน และที่สำคัญทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ทั้งคนจำหน่ายและคนที่จะมาซื้อสินค้าในงานนี้ การซื้อขายครั้งนี้มีสินค้าเข้าจำหน่าย 58 ชนิด มีมูลค่าการซื้อขาย มูลค่ารวม 48,729 บาท มีเกษตรกรจากอำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
      โดยวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 จะมีอาหารจากปลาธรรมชาติ เช่น ลาบปลาตองกราย(ลาบเหนียว)จากคุญแม่ประยูร กาญจนารี ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ มาปรุงรสสดๆให้กับผู้มาซื้อไปรับประทานอีกด้วยภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.