อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาชาวบ้านช่วยชาวบ้านสร้างบ้านให้คนชราคนดีสังคมสองครัวเรือน

26 เมษายน 2563 เวลา07.00 น ลมพายุพัดบ้านเรือนประชาชนพังหลายหลังและมีบ้านเรือนคนชราที่อยู่ตัวคนเดียวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะมีฐานะยากจนขาดรายได้ ทางนายบุญมี  สาระวรรณา  ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลสันต้นหมื้อ ได้ร่วมกับนายประพันธ์  ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้าน คณะสงฆ์ในอำเภอแม่อาย  ได้ร่วมกันช่วยเหลือสิ่งของ กระเบื้อง เสา ไม้ สังกะสี อิฐบล็อก หิน ทราบ ปูนซีเมนต์ แล้วให้ประชาชนในหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยสร้างบ้านวันละ 50 ครัวเรือนผลัดเปลี่ยนกันจนแล้วเสร็จ  เป็นบ้านขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 7.5 เมตร สูง 2.5 เมตร รวมพื้นที่ในบ้าน 30 ตารางเมตร  ให้กับ สองผู้เฒ่าในหมู่บ้าน คือบ้านนายใจ๋  ตนตรง บ้านเลขที่ 118 บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลสันต้นหมื้อ และบ้านนายคาด  ปินแปง บ้านเลขที่ 103 บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทางนายบุญมี  สาระวรรณา  ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวว่าสองผู้เฒ่านี้เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ถือว่าเป็นคนที่ดี และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมองเห็นและอยากช่วยเหลือ จนมาถึงวันนี้ลมได้พัดบ้านเสียหายจนอยู่อาศัยต่อไปไม่ได้เพราะว่าเสาปลวกกินจนขาด และหลังคาก็ถ฿กลมพัดหายไปหมด จึงประชาคมชาวบ้านลงความเห็นช่วยกันคนละเล็กน้อยสร้างบ้านให้สองผู้เฒ่า ได้อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร จะแล้วเสร็จในวันที่ 27 เมษายน 2563
สำราญ  แสงสงค์ ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.