จ.อุทัยธานี !!ชาวบ้านหนองเรือโกลนร่วมระดมเงินกันเจาะบ่อบาดาลน้ำเอง หลังเจอวิกฤติภัยแล้งหนักน้ำไม่มีอุปโภคบริโภค วิงวอนหน่วยภาครัฐให้ลงมาช่วยเหลือ ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 29.เม.ย.63 โดยมีพระครูอุทิตธรรมภาณ กิตติธัช ไทยขำ เจ้าคณะตำบลหนองกลางดงหนองสระ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พร้อมมีนายสุนทร งิ้วแถว กับชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากปีนี้น้ำนั้นได้แห้งแล้งหนักมาก จนทำให้ชาวเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา ประชาชนในครัวเรือนทั่วไป คนเลี้ยงสัตว์วัวควาย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมาเจอกับปัญหาโรคไวรัสโควิด-19ซึ่งทำให้ชาวบ้านออกไปไหนมาไหนไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องออกมาซื้อน้ำกันเองเพื่อนำมาอุปโภคและบริโภคใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้ออกมาปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือจากทางวัดหนองเรือโกลน เพื่อขอสถานที่ขอทำการเจาะบ่อในวัดหนองเรือโกลน ซึ่งทางเจ้าคณะตำบลหนองกลางดง กิตติศัพท์ ไทยขำ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน ได้อนุญาติให้นักขุดเจาะบ่อบาดาลมาทำการเจาะน้ำให้กับชาวบ้านได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากรวมทั้งประชาชนทั่วไปและสัตว์หลากหลายชนิดได้ขาดแคลนน้ำ การเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้ต้องใช้ความลึกของบ่อประมาณ 200 เมตร ซึ่งใช้งบประมาณในการเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้ 360,000 บาท ส่วนทางชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือน ได้รวบรวมเงินเป็นบางส่วนได้ทั้งหมด 80,000 บาท แต่ยังขาดเงินอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาท ส่วนของชาวบ้านอยากให้หน่วยงานทางภาครัฐและเบื้องบนที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยเงินสนับสนุนการเจาะบ่อน้ำในครั้งนี้ พระครูอุทิตธรรมภาณ กิตติธัช ไทยขำ เจ้าคณะตำบลหนองกลางดง เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน ได้ทำการยื่นหนังสือไปที่หน่วยงานของทางส่วนราชการแล้ว ส่วนขณะนี้รอการดำเนินการของทางหน่วยข้าราชการตรวจสอบ เพื่อขอทำการเจาะบ่อบาดาล โดยรวมแล้วชุมชนบริเวณโดยรอบวัด ประสบปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคมานานแล้ว ปัจจุบันได้อาศัยใช้น้ำสระที่วัดที่ขุดไว้แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจากประสบปัญหาความแห้งแล้งน้ำในสระก็แห้งลง ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชุมชนวัดหนองเรือโกลน ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานข้าราชการ เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 6 นิ้ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อวัดและชุมชนต่อไป ทั้งนี้ทางวัดหนองเรือโกลนขอเชิญชวนญาติโยมที่มีจิตศรัทธาอยากสมทบทุนร่วมบริจาคการเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้เนื่องจากปัจจัยของชาวบ้านและทางวัดยังไม่เพียงพอกับการเจาะบ่อบาดาล ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร 0812810634 เจ้าคณะตำบลหนองกลางดง เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน
นายสำเนา ทองศรี  ภาพ ข่าว รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.