จ.อุทัยธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจความมั่นคง ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง ทัพทัน และอำเภอเมืองอุทัยธานี
วันนี้(15 เม.ย.63) เวลา 01.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 และสมาชิก อส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจความมั่นคง จุดตรวจหนองนางนวล  ,จุดตรวจหนองยาง อำเภอหนองฉาง และจุดตรวจเขาน้อย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ซึ่งห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น


หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจความมั่นคง ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี  โดยมี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี  ให้การต้อนรับ พร้อมนำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเนินแจง จุดตรวจวัดยาง และจุดตรวจหาดทนง


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ได้ให้กำลังใจและโอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ถึงวิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ขณะที่ผลการปฏิบัติงาน พบเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจความมั่นคงทั้ง 6 จุดตรวจ ในพื้นที่อำเภอดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำจุดตรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้…//ข่าว : ส.ปชส.อุทัย
ธานี สำเนา ทองศรี รายงาน0613710441...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.