ชาวบ้านโอดน้ำแล้ง ซ้ำน้ำเน่าเสียใช้ไม่ได้วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพยนต์ พฤกษา กำนันบลบางยาง พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ ส่งหนังสือถึงนายอำเภอ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนในพื้น พร้อมแนบรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ กว่า 200 คน โดยมีปลัดอำเภอได้รับหนังสือไว้นายพยนต์ กล่าวว่า "เนื่องจาก ที่ได้มีการร้องเรียนไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ให้ทางชลประทาน โดยผ่านท่านนายอำเภอ ขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชต่างๆ ที่ขวางทางน้ำในลำคลอง จนขณะนี้ ได้ดำเนินการเกือบจะ แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเวลานานมาก ทำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่ตำบลบางเตย บางยาง บางแตน ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี และตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือดร้อนเรื่องน้ำมากและน้ำในลำคลองมีน้อยมาก ประกอบกับน้ำเน่าเสีย ใช้การไม่ได้ จึงมาขอร้องให้ ชลประทาน โดยผ่านท่านนายอำเภอ ให้เปิดน้ำจากประตูน้ำคลองหอทองเข้าสู่คลองโพธิ์เย็นเพื่อ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลากว่า 3 เดือน ทำให้บ่อกุ้งบ่อปลาขาดน้ำทำให้ปลาและกุ้งตายเกิดการเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น วันนี้ กระผม จึงให้ตัวแทน ของชาวบ้าน มาร่วมส่งหนังสือ พร้อมกับรายชื่อผู้ที่เดือดร้อน ที่ลงลายมือชื่อมากกว่า 200 คน ให้กับนายอำเภอบ้านสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากชาวบ้านต้องการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) เพื่อผลักดันน้ำเค็มจากอำเภอบ้านสร้างให้ลงมาถึงประตูน้ำคลองหอทอง เพื่อจะให้ประตูน้ำคลองหอทองเปิดน้ำเข้ามาในคลองเพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยช์ของน้ำจืดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225สื่อปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.