ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองบัวและประชาชนจิตอาสา ระดมเงินและเวชภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอหนองบัว


 
   เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2563 ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองกลับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิบ้านวังมะเดื่อ หมู่14 ตำบลหนองกลับ และประชาชนจิตอาสาอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรด โดยมีนายเอนก นกทนงค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ และจากนั้นได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลหนองบัว โดยมี นายแพทย์ธีระวัฒน์ องอาจวาณิชย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว เป็นผู้รับมอบเงินสมทบช่วยเหลือจัดหาเวชภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ คุณพรชัย-ศริณญา พรพัฒนาจิรพันธิ ร้านพรพัฒนาเภสัชได้ร่วมสมทบอีก 10,000 บาท   ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างเข้มงวด เพื่อพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองบัวในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

.....ภคพล ครองสิน/นครสวรรค์....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.