ระยอง-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หารือแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเสม็ดเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 ที่อาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด(ฝั่งเกาะเสม็ด) ม.4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ EEC เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด จ.ระยอง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายประยูร พงศ์พันธ์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมฯ


ทั้งนี้จากสภาพปัญหาปริมาณขยะบนเกาะเสม็ด มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาพักผ่อนบนเกาะเสม็ด โดยช่วงที่นักท่องเท่ยวไม่มากมีขยะอยู่ประมาณวัน 5-7 ตัน บางช่วงที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากมีขยะถึงวันละ 20 ตัน ซึ่งถ้าไม่เร่งดำเนินการแก้ไขจะทำให้ปัญหาเป็นปัญหาใหญ่บนเกาะเสม็ด


ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นการหารือถึงแนวทางในการจัดการปัญหาขยะดังกล่าว โดยคณะกรรมการ EEC จะเป็นเจ้าภาพดูแล จะทำเกาะเสม็ดในทุกมิติให้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง หรือต้นแบบของเกาะอื่นๆ ต่อไป โดยจะทำเรื่องของขยะเป็นเรื่องแรก โดยเฉพาะการลงทุนในกระบวนจัดการขยะทั้งหมด เช่น การคัดแยกขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยหลังจากนี้จะมีการหารืออย่างเนื่องถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินจัดการปัญหาขยะดังกล่าวต่อไป

ราชัญ กองทอง/วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.