นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหน้ากากแบบผ้า ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปแจกลูกบ้านต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 8 เมษายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ทำพิธีมอบหน้ากากแบบผ้า แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุก ๆ คนทั่วทั้งอำเภอเก้าเลี้ยว โดยจัดหาจาก งบฯบูรณาการของอำเภอ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด19 ซึ่งวันนี้ได้มอบหน้ากากแบบผ้าผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
เพื่อนำไป แจกให้กับชาวบ้านที่ตนปกครองอยู่ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อไป

ภาพข่าวโดย อัมพณ / ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.