ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

วันนี้ 20 เม.ย.63 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายแพทย์ทินกร บินหะยีอารง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล  ได้รับมอบห้องคัดกรองและตรวจเชื้อพระราชทาน อุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่  จำนวน 1 ชุด  ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด 19
    ทั้งนี้  มูลนิธิโคคาโคลา ประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่า ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินสมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ) และเสนอให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด เพื่อพระราชทานให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป
    สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ย.63 มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย ยืนยัน สะสม 101 ราย รักษาหายสะสม 47 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาลสะสม 52 ราย  มีผู้เสียชีวิตสะสม 2 รายภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.