ชลบุรี - วัดรังสีสุนทร กม.5 สัตหีบ แจกอาหารแห้ง 600 ชุด ช่วยเหลือชาวบ้านพลูตาหลวง ผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (13 เม.ย.63) วัดรังสีสุนทร กม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย พระครููสุนทรธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทร กม.5 แจกข้าวสารอาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ขนม และหน้ากากผ้า จำนวน 600 ชุด ให้แก่ประชาชนชาวตำบลพลูตาหลวง โดยมีผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนเข้ารับ และนำไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านของตนเองที่ได้คัดเลือกแล้วเป็นผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
สำหรับการแจกอาหารในครั้งนี้ พระครูสุนทรธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดรังสีสุนทร กม.5 กล่าวว่า ด้วยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ และให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการหรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทางวัดรังสีสุนทร กม.5 จึงได้จัดอาหารแห้ง จำนวน 600 ชุด อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม และหน้ากากป้องกันเชื้อโรค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดดังกล่าว โดยให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนมารับไปแจกจ่าย เพื่อจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้คนมารวมตัวกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.