5 สว.มอบเงินพร้อมอุปกรณ์ให้ 2 รพ.ในราชบุรีสู้วิกฤตโควิด-19 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  พร้อมสมาชิกวุฒิสภา ร่วมมอบเงินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19

 วันที่ 20 เม.ย.63 พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา  พร้อมสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ, นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์, พล.ต.อ. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ และนายเฉลา พวงมาลัย เดินทางเข้ามอบเงิน และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลบ้านโป่ง เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาล ที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านของการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งปัจจุบันบุคคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวและการดูแลรักษาผู้ป่วย

 โดยเมื่อเวลา 10.30 น. ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันมอบเงินบริจาครวม 110,000 บาท สนับสนุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบไปด้วยชุด PPE 80 ตัว เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 50 มล. 300 หลอด หน้ากากอนามัย จำนวน 320 อัน หมวกตัวหนอน 300 ใบ ชุดกันเปื้อน 50 ชุด เฟสชิวหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค 500 อัน รวมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและตรวจรักษาผู้ป่วยในช่วงที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผวจ.ราชบุรี, นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี, นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นพ.สสจ.ราชบุรี เป็นผู้รับมอบ โดยจะนำเงินที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับมาไปให้บุคลากรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย และพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด


 จากนั้นเมื่อเวลา 11.45 น. คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันมอบเงินบริจาครวม 50,000 บาท สนับสนุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบไปด้วยชุด PPE 120 ตัว เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 50 มล. 200 หลอด หน้ากากอนามัย จำนวน 100 อัน เฟสชิวหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค 200 อัน ชุดกันเปื้อน 50 ชุด รวมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา นอภ.บ้านโป่ง, นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง เป็นผู้รับมอบ

 อย่างไรก็ดี ทาง รพ.ราชบุรี และรพ.บ้านโป่ง จะนำเงินที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับมาไปให้บุคลากรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย และพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด

////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.