ฉก.ทพ.48 รุกงานประชาสัมพันธ์ สร้างตระหนัก ใส่ใจ ห่างไกล โควิด – 19 ให้ ปชช.ในพื้นที่นราธิวาส ห่วงเดือนรอมฎอน

ที่ตลาดบ้านยานิง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ ร้อยโทณัฐชา สาสังข์  ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือน, ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 (ชป.กร.หญิง ฉก.ทพ.48), กองร้อยทหารพรานที่ 4803 , ชุดทักษิณสัมพันธ์และชุดสันติสุขที่ 404 จัดกิจกรรมโครงการ “ตระหนัก ใส่ใจ ห่างไกล โควิด - 19" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการซื้อ-ขายอาหาร ในห้วงเดือนรอมฏอน ลดการแพร่เชื้อโควิด - 19 และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรง และวิธีการป้องกันโรค โควิด - 19

สำหรับ กิจกรรมโครงการ “ตระหนัก ใส่ใจ ห่างไกล โควิด - 19" ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโรค โควิด -  19 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยที่ตัดเย็บภายในหน่วย และให้ประชาชน การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ยังได้สอนการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 อีกด้วยภาพข่าว แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.