ทัพเรือภาคที่ 3 รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย และมูลนิธิชุมชนไท

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา13.30 น.พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
พร้อมด้วย พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากนายพลศิริ ศุภศรี ผู้แทนมูลนิธิกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้มูลนิธิ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ และมูลนิธิชุมชนไท และคณะบริเวณหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือพังงา ตำบลทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ ชาวมอแกน อูรักลาโว้ย จังหวัดพังงา ชุมชนชาวราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ต่อไปภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.