มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้
นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  นำคณะเหล่าการชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าพื้นที่บ้านจอก หมู่ที่ 7 ตำบลดงบังอำเภอลืออำนาจ ณ.ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 46 ครัวเรือน       สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 22 เมย 63 เวลา 16..00 น. เกิดสถานการณ์พายุฤดูร้อนพัดผ่านบริเวณพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ทำให้เกิดความเสียหาย 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน 46 หลังคาเรือน บ้านเรือนเสียหาย คอกสัตว์และยุ้งข้าว เสียหายด้วย
        ในวันนี้มีหน่วยงานมามอบถุงยังชีพ และให้การช่วยเหลือดังนี้
  1.เหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 46 ชุด
  2.ปภ.จังหวัด.            จำนวน 46 ชุด
  3.ธกส.ลืออำนาจ.      จำนวน 46 ชุด
  4.หน่วย นพค.ที่ 51 ลงพื้นช่วยชาวบ้านเก็บสิ่งของต่างๆ ที่กระจัดกระจาย อยู่เต็มพื้นที่ และจะเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน เมื่อวัสดุพร้อม
   นางจรวยพร จิตรอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสำรวจความเสียหาย หากเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเงื่อนไขจะได้รับครัวเรือนละ 3,000 บาท
    นายกฤษฎิ์  พูนเกษม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การช่วยเหลือหากเป็นที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือได้ ไม่เกินหลังคาเรือนละ 33,000 บาท คอกปศุสัตว์,ยุ้งข้าว ไม่เกิน 5,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องดูตามข้อเท็จจริงว่าเสียหายเท่าไร


 
      นายอำเภอลืออำนาจ ได้ฝากให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทั้ง 3 แห่ง เร่งมือสำรวจความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้ วันจันทร์ที่ 27 เม.ย.จะมอบเงินให้แต่ละครัวเรือน เพื่อซ่อมแซมบ้านต่อไป
    ในส่วนของโรคไวรัสโควิด -19 นั้น นายอุเทน กาเผือก นายก อบต.ดงบัง ได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ มอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนทุกคน รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่ มอบปรอทวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และได้จัดรถยนต์เคลื่อนประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคโควิด -19 การปฏิบัติตามการประกาศเคอร์ฟิว ได้เป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.