จังหวัดน่านและคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้ประกอบพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน และประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทาน ถวายผ้าไตรพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระบรมราชินี ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ณ วัดมิ่งเมือง


จังหวัดน่านและคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  ได้ประกอบพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน และประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทาน ถวายผ้าไตรพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระบรมราชินี ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ณ วัดมิ่งเมือง


วันที่ 15 เมษายน 2563 จังหวัดน่านและคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  ได้ประกอบพิธีบวงสรวง  สรงน้ำพระราชทาน ถวายผ้าไตรพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระบรมราชินี  ณ  พระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง  โดยมีพระราชศาสนาภิบาล  รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์  นำหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๒๐ แห่ง เข้าร่วมประกอบพิธี

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.