ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อำเภอหนองบัว

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอ และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัวให้การต้อนรับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ณ หอประชุมอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัวได้กล่าวรายงานถึงสถานการณ์ในช่วงประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายในอำเภอหนองบัวมีผู้ฝ่าฝืนจำนวน 2 รายและอยู่ในช่วงดำเนินคดี ส่วนเรื่องสภานการไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) นั้น ทางอำเภอได้เฝ้าระวังและได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวและได้ออกประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนถึงข้อปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ขณะนี้พื้นที่อำเภอหนองบัวไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) 
   จากนั้นนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและผู้นำชุมชน เป็นผู้แทนเข้ารับมอบเพื่อนำไปให้ประชาชนผู้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จำนวน 107 ชุด
   ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า ขอให้ทุกท่าน ติดตาม ตรวจสอบและสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และมีความเดือดร้อน ให้ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์ และท้องถิ่น ท้องที่ จัดหามาก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จึงขอให้ ประชาชนผู้มีความเดือดร้อน แจ้งข้อมูลกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอ เพื่อจังหวัดนครสวรรค์ และท้องถิ่น ท้องที่ จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
ภคพล ครองสิน นครสวรรค์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.