อำเภอลืออำนาจ ปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่ และประกาศที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ    วัน ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญมอบหมายให้ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid 2019) และการปฏิบัติตามคำสั่งตาม พรก.ฉุกเฉินการปฏิบัติตนในงานประเพณีต่างๆ ตลอดจนการแจ้งงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด


       โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ

ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.