รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและให้กำลังใจประชาชนในมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่เขตอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22 เมษายน 2563   เวลา 10.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ.บ้านกุดสิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีม อสม.ให้การต้อนรับ

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน แบ่งออก 4 สาย กระจายไปตามอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กำลังใจกับทีมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ อำเภอลืออำนาจ สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)ในระดับอำเภอ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ร่วมกันเฝ้าระวังอย่าประมาท การ์ดอย่าตก ยกป้องกันไว้ และขอให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อำนาจเจริญปลอดภัย และได้ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนที่กักตัวเอง จำนวน 4 คน ซึ่งกลับมาจากจังหวัดปทุมธานี  จังหวัดระยอง และคณะได้มองถุงยังชีพ รวม 15 ชุดให้กับผู้กักตัวเอง และให้กำลังใจกับประชาชน ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.