ระยอง-บริษัท โชดดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ช่วยเหลือชุมชน แจกข้าวกล่อง หน้ากากผ้า สู้ภัย ไวรัสโควิด-19จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท โชดดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 46 ถนนคลองน้ำหู ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นำโดย นายสุรสิทธิ์ ชุมเสน General Manager มีความห่วงชาวชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ใกล้เคียงปลอดภัยและสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโรค จึงแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากผ้า ข้าวกล่อง รวม 500 ชุด ซึ่งหน้ากากผ้าภาย ผลิตโดยชาวชุมชนในพื้นที่ มีไว้ใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.