ราชบุรี ข่าว - กาชาดราชบุรี ตั้งโรงทานแจกข้าวช่วย ปชช.สู้วิกฤตโควิด-19

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 7 เม.ย.63 นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้เปิดโรงทานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ถ.สมบูรณ์กุล และบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ถ.วรเดช เขตอำเภอเมืองราชบุรี โดยได้นำข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง ออกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแบ่งแจกจ่ายให้กับประชาชน จุดละ 250 กล่อง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 เม.ย. - 13 เม.ย.63


นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน ของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.-13 เม.ย.63 ซึ่งจะรับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนใน 8 อำเภอ ส่วนอำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบ้านโป่ง จะมอบหมายให้ทางกิ่งกาชาดดำเนินการจัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน อย่างน้อยอำเภอละ 1 วัด ในการจัดตั้งโรงทาน หรือแจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือประชาชน และยังให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ประสานความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 111 อปท. ร่วมมือกับเจ้าคณะตำบล ทั้ง 110 ตำบล ขอให้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนตำบลละ 1 จุด ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกวันหรือวันเว้นวัน แล้วแต่ความพร้อมของตำบลนั้นๆ ถือเป็นการแสดงน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตขณะนี้  เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ยังได้ปรับแผนงบประมาณ จัดทำโครงการสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Google ฟอร์ม แล้วกว่า 50,000 ราย ก็จะให้ลงทะเบียนไปจนถึง 15 เม.ย.63

    ส่วนบรรยากาศทั้ง 2 จุด ของโรงทานช่วยเหลือประชาชนเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มีประชาชนจำนวนมากไปยื่นรอรับข้าวกล่องตั้งแต่ก่อนเวลา โดยผู้ที่มารับข้าวก่องส่วนใหญ่จะเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดตั้งโรงทานนำข้าวกล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในยามวิกฤตขณะนี้


ภาพข่าวโดย สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.