สนพ.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจคัดกรองโควิด 19

25 เมษายน 2563 นายอาคม คุ้มหมู่ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองทางเข้า-ออก หมู่บ้าน จำนวน 11 จุด หมู่ที่ 1-11  ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร   โดยเป็นตัวแทนมอบของอุปโภคและหน้ากากอนามัยจาก ผวจ.ชุมพร (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร อสม. ประจำจุด ประมาณ 5-6 คน โดยพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  ให้กำลังใจและขอบคุณที่เสียสละเวลา มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานจังหวัด ร่วมกันคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม การฝึกยกระดับฝีมือ ตามมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากไวรัวโควิด 19  เพื่อให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ต่อ สร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.