พะเยา โควิด 19 ทำพิษแคนตาลูป ราคาตกต่ำ ชาวสวนแคตาลูป ในพื้นที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ต่างได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีลูกค้ามาซื้อ

ในช่วงเข้าฤดูร้อนนี้ประชาชนต่างนิยมรับประทานผลไม้คลายร้อน อาทิ แตงโม แคนตาลูป และเมล่อน ซึ่งชาวสวนในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา ได้ปลูกแตงโม แคนตาลูปและเมลอน กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแคนตาลูป และแตงโม ที่มีจำนวนมากซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ทำรายได้ของชาวอำเภอแม่ใจประจำทุกปี  โดยเฉพาะในเดือนเมษายน  จะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตขาย  โดยชาวสวนจะนำแคนตาลูปมาวางขายริมถนนสาย พะเยา-เชียงราย กันเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาจะมีลูกค้าและท่องท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาแวะเวียนมาซื้อเป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ชาวสวนแคนตาลูปในอำเภอแม่ใจได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เนื่องจากอยู่ในช่วงห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่  ทำให้ไม่มีประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่กันแคนตาลูปที่เก็บเกี่ยวผลผลิตต่างก็ขายไม่ได้ ยอดขายตกต่ำมาก พ่อค้าแม่ค้า ไม่มารับแคนตาลูปไปขายเหมือนปีที่ผ่านมา จึงขายให้กับชาวบ้านที่ผ่านสัญจรไปมาที่มีไม่มากนัก  และลดราคาผลผลิตลงมาให้พอคุ้มทุน  จากราคา ส่งขนาดบิ๊กไซด์จะส่ง ราคากิโลละ 18 บาท  ก็เหลือเพียง 12  บาท  ไซด์เล็กลงมาก็จะขายในราคากิโลละ  10-8 บาท ทั้งลดทั้งแถม
สัมภาษณ์นางฟองคำ  แสนสุวรรณ  แม่ค้าแคนตาลูป
ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.