จังหวัดพะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 70 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 65 ราย รอผลการตรวจ 2 ราย กลับบ้านแล้ว 48 ราย ยังอยู่โรงพยาบาล 22 ราย

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ตรวจพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 42 ปี ภูมิลำเนาที่อยู่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ และประวัติการทำงานเป็นพนักงานขายอิสระ(เซลล์ขายสินค้า) เส้นทางสายเหนือ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัว จึงกักตัวเองอยู่ที่บ้านสวนเพียงลำพัง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2563 – 7 เมษายน 2563 เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ด้วยอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ไอ มีน้ำมูก จึงไปเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาในวันต่อมาและให้ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ผลการตรวจเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา มีผู้สัมผัสผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 20 ราย ทุกรายเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ได้รับคำแนะนำให้ปฎิบัติตนตามหลักสุขอนามัยในการป้องกันโรค

จากรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 มีผู้ป่วยยอดสะสมเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 70 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 65 ราย รอผลการตรวจ 2 ราย กลับบ้านแล้ว 48 ราย ยังอยู่โรงพยาบาล 22 ราย

โดยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด แยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน โดยเน้นมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing การใส่หน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือให้สะอาด ซึ่งจนถึงขณะนี้ ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาหมั่นใจ ในเรื่องของการเตรียมการในการยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของจังหวัดพะเยา ขณะนี้มีการเตรียมสถานที่รองรับผู้ที่จะเดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดพะเยา จากต่างประเทศ การเตรียมสถานที่ Local Quarantine ทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดพะเยามีความพร้อม โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์ในพื้นที่


ด้านนายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยากล่าวว่า จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อคนล่าสุด ยังคงเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งไม่ใช่การติดเชื้อกันเองในพื้นที่แต่อย่างใด จึงถือว่า ยังไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาแต่อย่างใด
สัมภาษณ์นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.