เชียงราย-ประกาศขยายเวลางดเผาออกไปจนถึง 15 พฤษภาคม 2563

ตามที่จังหวัดเชียงรายได้เคยออกประกาศห้ามการเผาทุกชนิดในห้วง 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และมาสิ้นสุดลงในวันนี้คือ วันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ฝ่าฝืนจำนวนหลายสิบคนและถูกลงโทษในหลายมาตราอาทิ พรบ. ป่าไม้ 2484 . มาตรา 54 (30) ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า ตาม พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครอง ที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า เก็บของป่าหรือกระทำการใดๆอันเป็นการเสื่อมสภาพป่าสงวนแห่งชาติ  ในขณะเดียวกันผู้แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายยังได้รับสินบนนำจับอีกด้วย       ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการออกคำสั่งเรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งออกจากเดิม ที่สิ้นสุดในวันนี้(21 เมษายน) ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากกรมอุตุนิยม พยากรณ์สภาพอากาศภาคเหนือ ช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2563 จะมีลักษณะที่ร้อนจัด จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้มลพิษจากหมอกควานเพิ่มจึง จึงขอความร่วมมือมานังพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในการงดเผาในที่โล่งตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน-15 พฤษภาคม 2563 หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย  ผู้ใดพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือมีการลักลอบเผาป่าเกิดขึ้นสามารถแจ้งเมาได้ที่สายด่วน 053-712603 สายด่วน 1362 และ 191 ได้ตลอดเวลา

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.