13เมษายน63ได้รับการประสานงานมาจาก ศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย จ.มุกดาหาร โดย ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม ผู้ชำนาญการ ประจำตัว นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย (กมธ.งบประมาณ)
10.00 -17.00น.ได้เข้ามาร้องขอความเป็นธรรมให้ช่วยเหลือที่ทำกินนายใสไชยบัญ อายุ72ปีเบื้องต้นบอกว่าไม่สามารถเข้าไปทำกินในที่ดินตัวเองเป็นระยะเวลา3ปีแล้วและตัวแทนชาวบ้านนาคำน้อย บ้านแก้ง บ้านโนนคำ ต.คำป่าหลายอ.เมืองจมุกดาหารมาพบเพื่อขอคำปรึกษาประสานผอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจยึดของจนทป่าไม้จังหวัดมุกดาหารและขอความเป็นธรรมในที่ดินดั่งเดิมกลุ่มผู้เดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่าซึ่งที่ดินดังกล่าวชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้อยู่มาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู แปลงที่ 2 ดังนี้ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2123/62 ขอให้ชะลอการขับไล่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และทำลายทรัพย์สิน ทางการเกษตร โดยมีรายละเอียด ตามคำสั่ง ดังนี้
1.ขอให้ตรวจสิทธิราษฏร ตามมติ ครม.30 มิ.ย 2541
2.ขอให้ตรวจสิทธิราษฏร ตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิ.ย 2557
3.ขอให้ตรวจสอบสิทธิราษฏร ตามหนังสือ ศปป.4 กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร.5113/ว415 ลงวันที่ 26 ต.ค 58
กลุ่มผู้เดือดร้อน จากนโยบายทวงคืนผืนป่า โดนตรวจยึดพื้นที่ นับพันไร่ ตั้งแต่ปี 2559-2560
กรณีนี้ ตามคำสั่ง คสช.66/2557 ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัด ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฏรที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนปี 2557 ตามนโยบาย คทช.

การตรวจยึดดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตาม​คำสั่งฯ ทำให้ราษฎร​เดือดร้อน​ไม่มีที่ดินทำกิน
เวลา 14.00 -17.00 น.ร่วมกับชาวบ้าน พบนายพรภิรมณ์ อุระแสง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน(ผอ.ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร) และนายฐิติกร เงาะปก เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน(มห.1 คำป่าหลาย) เพื่อขอคำปรึกษา หากผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหา​ความเดือดร้อน​ดังกล่าว ขอให้จัดประชุมแก้ไขปัญหาในรูปแ​บบคณะกรรมการ​ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด​มุกดาหาร​ เคยใด้มีคำสั่งแต่งตั้ง​ไว้แล้ว เพื่อพิิจารณาหาทางออกและแก้ไขปัญหา​ร่วมกัน

สราวุต อ่อนทรวง รายงาน
.

ขับเคลื่อนโดย Blogger.