พ่อเมืองเชียงรายระดมรถน้ำฉีดพ่นละอองน้ำลดหมอกควันฝุ่นละอองPM2.5ทั้ง18อำเภอ

ช่วงเที่ยงวัน  วันนี้( 15  มีนาคม 2563) ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 5 แยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งระดมรถน้ำทั้งจังหวัดระดมฉีดพ่นละอองน้ำทั้ง 18 อำเภอ  สร้างความชุ่มชื้น ลดหมอกควัน ฝุ่นละออง PM 2.5  มี พ.อ.พศิน แสงคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายอรุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย นำกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมด้วย

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ยอมรับว่าในห้วง 7 วันที่ผ่านมา ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายสูงเกินมาตรฐาน ในวันนี้ค่าPM 2.5 มีค่าสูงสุดในประเทศอยู่ที่ 347 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่อำเภอแม่สาย ส่วนอำเภอะเมืองเชียงราย 241  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว มีค่า 158 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งจังหวัดไม่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนป้องกันตนเอง แม้ว่าหน้ากากอนามัยในปัจจุบันจะหาซื้อยาก แต่ก็ได้ให้พี่น้องประชาชนในท้องที่ ท้องถิ่น จัดทำหน้ากากผ้าใช้เองซึ่งทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งก็ดีกว่าไม่มีเลย และประชาขนก็มีความอบอุ่นใจที่จะได้ทำเครื่องมือไว้ใช้เป็นส่วนตัวด้วย

     อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด และใช้ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้ฟุ้งกระจายไปทั่วภูมิภาค ซึ่งในช่วงนี้มีลมตะวันตกและลมจากทางทิศใต้ได้พัดขึ้นมา ประกอบกับในพื้นที่นอกประเทศ มีจุดความร้อนสูงมาก โดยได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีชายแดนติดกับจังหวัดเชียงราย ในการร่วมรณรงค์ที่จะงดเผาแล้ว ทั้งนี้ ในเรื่องการเผา จังหวัดเชียงรายได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง จากระบบดาวเทียมต่าง ๆ เห็นได้ว่าจังหวัดเชียงรายมีการเผาน้อยที่สุดในภูมิภาคของภาคเหนืออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้น ด้วยกลยุทธ์ "ชาวเชียงรายจะสร้างเมฆ" จึงเกิดพลังหล่อหลอมชาวเชียงรายให้มาร่วมมือกันสร้างความชุ่มชื้นในอากาศสลายฝุ่นควันพิษร่วมกัน

     นอกจากนี้ ยังได้มีมาตรการเชิงรุกจัดชุดปฏิบัติการ จำนวน 36 ชุด เข้าไปประจำการในพื้นที่ตำบลเสี่ยง ทั้ง 36 ตำบล ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และได้เพิ่มเป็น 43 ชุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยชุดปฏิบัติการนี้ จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในหมู่บ้าน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการงดเผา และการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

     สำหรับวันนี้ ชาวเชียวรายผนึกกำลังต่อต้านตอบโต้มวลฝุ่นควัน จึงได้ระดมทุกภาคส่วน ทุกครัวเรือน ฉีดพ่นละอองน้ำ ดีเดย์พร้อมกัน ในเวลา 11.00 น. เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สถานการณ์มลพิษทางอากาศ และสภาพจิตใจของประชาชนดีขึ้น ทั้งนี้ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการสร้างฝนเทียมแล้ว ซึ่งต้องพิจารณาถึงความชื้นสัมพัทธ์ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ และการประกาศเขตภัยพิบัตินั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งทางจังหวัดจะต้องพิจารณาหารือในคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดที่ได้รับผลกระทบตามลำดับก่อนด้วยจักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.