โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เพื่อประชาชน ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO จากกระทรวงสาธารณสุข แห่งแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อเร็วๆ นี้ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานระดับสากล ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563 โดยให้การรับรองครอบคลุมทุกรายการตรวจสำคัญ พร้อมสำหรับให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลภาครัฐเพียงไม่กี่แห่งในภาคเหนือ ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว

ร้อยตรีธงทิว ไพเราะ หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กล่าวว่า มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ ว่ามีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกันโรค โดยปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

สำหรับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงในอัตราลด โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกับมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกองบังคับการ 10 แผนก และ 1 หมวดพลเสนารักษ์ ประกอบด้วย กองบังคับการแผนกการเงิน แผนกพลาธิการ แผนกส่งกำลังและบริการ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยสามัญ แผนกผู้ป่วยพิเศษ แผนกศัลยกรรม แผนกพยาธิวิทยา แผนกแพทย์แผนไทยและสปา แผนกจ่ายตรง แผนกทันตกรรม คลินิกฝังเข็ม ศูนย์พัฒนาคุณภาพ และหมวดพลเสนารักษ์ มีอัตรากำลังพล ทั้งสิ้นรวม 117 นาย ปัจจุบันมี พันเอกสมัย ขำพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ภารกิจของหน่วย ให้การรักษาพยาบาลแก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วยทหาร รวมทั้งให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป

นำรัก  สมบัติ  (อุตรดิตถ์)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.