พาณิชย์จังหวัดร่วมกับกอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์สุ่มตรวจร้านค้า ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาและกักตุนสินค้า พบสินค้าหมดทุกร้าน

วันนี้นายประดิษ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพันโทสมหมาย หลิ่วน้อยเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์เข้าตรวจสอบร้านค้าขายหน้ากากอนามัยทั้งร้านขายยาและร้านค้าส่งเพื่อตรวจสอบและป้องกันร้านค้าขายเกินราคาและกักตุนสินค้าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้ตอนนี้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทั้งตามร้านค้าหรือร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ยังพบว่ามีพวกฉวยโอกาสอาศัยจังหวะกักตุนสินค้า และขายหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงด้วยนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและควบคุมดูแลการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบว่ามีร้านค้าตามเป้าหมายในการรับหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดจำนวนกี่แห่ง และร้านค้าแต่ละแห่งได้รับหน้ากากอนามัยจากกระทรวงพาณิชย์ไปจำนวนเท่าใด รวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านว่ามีจำนวนหน้ากากอนามัยวางจำหน่ายจำนวนเท่าใด และจำหน่ายเกินราคาที่กำหนดหรือไม่ โดยให้ดำเนินการสุ่มตรวจ จากการลงพื้นที่พบว่าหน้ากากอนามัยไม่มีจำหน่ายเนื่องจากของขาดมานานแล้วบางร้านมีของมาก็มาจำนวนน้อยทำให้ไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค สำหรับในวันพรุ่งนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบแล้วที่จะให้ขายหน้ากากอนามัยที่ราคา 2.50 บาท จากการสำรวจพบว่ายังไม่มีหน้าการอนามัยจำหน่ายตามร้านค้าในจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการสูงทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นร้านค้ากักตุนหน้ากากอนามัย หรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569 ได้ทันที
 

ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.