ชุดมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัด น.น. สร้างความสามัคคีปรองดองสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 พ.อ.รุศมนตรี  จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.รพีพงษ์ กระจ่างพันธุ์ หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กอ.รมน.จังหวัด น.น.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุม อบต.ดู่พงษ์ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จว.น.น. มีผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน โดยมี น.ส.วิภารัตน์ คัมภีร์พัฒนไพศาล ปลัดอำเภอประจำ ต.ดู่พงษ์ ผู้แทนนายอำเภอสันติสุข นายศรีทัย  ศิริมูล นายก อบต.ดู่พงษ์  นายพงษธร  พังยะ กำนัน ต.ดู่พงษ์ฯ ร่วมพิธีฯ ก่อนดำเนินกิจกรรมโครงการฯมี จนท.จาก รพ.สันติสุข มาคัดกรองตรวจอุณภูมิร่างกายและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความรักความปรองดองของชุมชนชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผุ้สื่อข่าวจังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.