จ.อุทัยธานี บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่ถวายเงินล้าน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดประดู่ยืน เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ หมู่ 2 อ.ลานสัก


เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 7 มี.ค.63 ณ วัดประดู่ยืน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก โดยพระครูอุทัยวิริยสุนทร สรยโส เจ้าคณะอำเภอลานสัก พร้อมคุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) พลเอกวินัย ภัททิยกุล ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล คุณวิญญู ไชยวรรณ คุณวรางค์ ไชยวรรณ อีกทั้งยังมีสายพุทธบริษัท วัดประดู่ยืน  นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน คุณมนัส ชำนาญเกษมกรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน คุณอติชัย เรากสิกรรม คุณอภิสิทธิ์ เมืองฉาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 คุณอุทัย พูลเพิ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลประดู่ยืน และยังมีผู้ใจบุญพร้อมชาวบ้านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

ปัจจุบัน วัดประดู่ยืน นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในตำบลลานสักและใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดการสอบธรรมสนามหลวง การจัดอบรมพระนวกะของอำเภอลานสัก การจัดงานประเพณีต่างๆ อีกด้วย พระครูอุทัยวิริยะสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสักเจ้าอาวาสวัดประดู่ยืน พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้าน จึงเห็นพ้องต้องกันให้จัดสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 44 เมตร ทดแทนศาลาหลังเดิมซึ่งทรุดโทรม เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญประเพณีต่างๆซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและมุงหลังคาแล้ว แต่ยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะงานขัดพื้น ทาสี และติดตั้งประตูหน้าต่าง ซึ่งต้องใช้งบอีกจำนวนประมาณ 3 ล้าน ทั้งนี้บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)และคณะกรรมการดำเนินงาน จึงได้รับเป็นเจ้าภาพและขอบอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ดังกล่าว ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
////////////
สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.