จังหวัดนครสวรรค์ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงแรม^/รีสอร์ท ในพื้นที่ ให้เข้มงวดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


จังหวัดนครสวรรค์ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงแรม^/รีสอร์ท ในพื้นที่ ให้เข้มงวดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

    วันนี้(13 มี.ค. 2563) เวลา 15.00 น. ปลัดอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วย สมาชิก อส. จนท.ตร.สภ.แม่เปิน  จนท.สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจตรา สอดส่องห้องพักรีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง เพอสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้เข้าพัก/นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหากพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรค ให้แจ้งทางอำเภอและสาธารณสุข อ.แม่เปิน ทราบโดยทันที ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 5 แห่งมีควาเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
!!!!!อัมพณ รอบรั้วภูธร 0619525944!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.