ฉะเชิงเทรา-ร่วมด้วยช่วยกัน...สมาชิกกลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกให้กับประชาชนทั่วไป ป้องกันไวรัสโควิด 19วันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการกลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกกลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ ต่างช่วยกันเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ระบาดอยู่ในขณะนี้

*จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ระบาด และเกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาดและยังมีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น กลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์ ระดมสมาชิกมาช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่หน้ากากอนามัยหายากในขณะนี้ และนำถวายพระภิกษุสงฆ์ เพราะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องช่วยกันดูแล เนื่องจากจะมีญาติโยมมาทำบุญตักบาตร จึงได้นำผ้าจีวรและผ้าอาบน้ำฝนมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าถวายพระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ผ้าจากเทศบาลตำบลลาดขวางในการนำมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วย นอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือกันยามที่เกิดวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และควรสร้างความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  ไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ประชาชนคนไทยมากกว่านี้ ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป

------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวอุลัยวัลย์ เคนทวาย ประธานกลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์  ------

------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายวีนัส สวัสดี รองประธานผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์  -------

** ข้อมูลภาพข่าว/รายงาน โดย : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.