เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก เมียนมายกเลิกสงกรานต์สองแผ่นดินป้องกันโควิด-19 และยังไม่ปิดพรมแดน

วันนี้( 19 มีนาคม 2563) ที่ห้องตองจี โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค เลขที่ 230/5-9 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายประจญ รัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   พร้อมด้วย พลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายเมียน ไนจ์ ผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามแนวชายแดน ตลอดทั้ง ประสานการปฏิบัติในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งการเดินทางพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้การประสานเชิญของหน่วยประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ประจำพื้นที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีคณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี้เหล็กเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยความมุ่งหมายของการพบปะในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และบรรยากาศของมิตรภาพที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องไฟป่าและฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายมาจากพื้นที่เมียนมา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

ซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยไม่ได้มีการสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรแต่อย่างใด แต่มอบอำนาจให้พิจารณาปิดเฉพาะจุดผ่อนปรนและด่านพรมแดนทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่ผ่านมาได้รับทราบว่าทางจังหวัดท่าขี้เหล็กได้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่เช่นกัน จังหวัดเชียงรายจึงได้มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหรือ Thermo scan ให้จังหวัดท่าขี้เหล็ก จากนั้นได้แจ้งกับทางเมียนมาว่าทางไทยมีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมชุมนุมที่มีผู้คนมาร่วมจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเทศกาลสงกรานต์สองแผ่นดินที่เคยจัดร่วมกันของไทย-เมียนมาในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ทางไทยจึงของดจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งทางเมียนมาก็เห็นชอบร่วมกันในการงดกิจกรรมดังกล่าว  นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กยังได้ร่วมมือในการวางมาตรการที่เข้มงวดคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พร้อมระงับการผ่านแดนของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติเมียนมาและสัญชาติไทย ที่จะผ่านเข้าออกช่องด่านถาวร

      หลังการพบปะสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กได้ร่วมกันเดินทางไปประกอบพิธีฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 (แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก)  เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และสลายฝุ่นควันเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษระหว่างจังหวัดท่าขี้เหล็กกับจังหวัดเชียงรายด้วย
จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.