จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดมาตราการทำความสะอาดภายในศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามนโยบายการรักษาความสะอาดภายในหน่วยงานศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ของนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน  เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

  วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่) จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่จะได้กำหนดให้มีขึ้น ในวันพรุ่งนี้ (18 มีนาคม 2563) โดยเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ อาทิ เศษอาหาร จากหน่วยราชการต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มาจัดทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ และร่วมถึงเศษใบไม้ต่างๆในพื้นที่ศาลากลางเก็บกวาดมารวมไว้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร


โดยจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. เริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน 
  ทั้งนี้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทุกหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติด้านการรักษาความสะอาดตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดมาตราการดังนี้
1. ปรับทางเข้า-ออก ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้เหลือเพียง 2 ช่องทาง
2. ก่อนเข้าภายในตัวอาคารหลักของศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และติดสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ทั้งบุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยได้มีบริการจัดเจลล้างมือให้ทุกคนได้ทำความสะอาดมือก่อนเข้าไปในบริเวณตัวอาคาร
3. เมื่อจะใช้ลิฟ ได้มีแผนผังแสดงแบบการยืนในลิฟให้ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการยืน
   จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าใจในระบบการป้องกัน และเพื่อร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019  ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยทุกคนสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น โดยยึดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย เมื่อจำเป็นต้องอยู่ในที่ชุมนุมชน


ภาพข่าวโดย  อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.