อับดุลหาดี ยะลา 13 มี.ค. 63 ข่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เดินหน้าผลิตหน้ากากผ้าต่อเนื่อง ต้านโควิด19 แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้แพร่ระบาด อย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้ง หน้ากากอนามัยหนึ่งในตัวช่วยเพื่อการป้องกันสุขภาพจากการ ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งขณะนี้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน ประชาชนไม่สามารถ หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ ด้านสาธารณสุข แนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 สวมใส่หน้ากากผ้าแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หลังประสบปัญหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน
วันนี้ 13 มี.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ภายใต้การนำของนายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ได้ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อทางแก้ไขปัญหา ในภาวะหน้ากากอนามัยขาดแคลน ได้มอบให้นางสาวนูรีซัน อาโอะ หัวหน้าแผนกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผลิตหน้ากากผ้า โดยอาศัย วิชาความรู้ประสบการณ์ เครื่องมือ จักรไฟฟ้า พร้อมทั้งถ่ายทอดขั้นตอนการผลิตหน้ากากผ้า ให้กับนักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย โดยดำเนินการเริ่มผลิตหน้ากากผ้า มาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ผลิตได้จำนวน 100-120 ชิ้น ต่อวัน ปัจจุบันสามารถผลิตหน้ากากผ้าได้แล้วจำนวนกว่า 2,000 ชิ้น แจกจ่ายส่งมอบให้กับจังหวัดยะลา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่
นางสาวนูรีซัน อาโอะ หัวหน้าแผนกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เปิดเผยถึงขั้นตอนการผลิตหน้ากากผ้าว่า ผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าคอทตอน ลักษณะเป็นผ้าใยธรรมชาติ สามารถป้องกันฝุ่นละอองในอากาศได้ในระดับหนึ่ง มีการซื้อมาบ้าง และประชาชนบริจาคมาให้ หลังจากที่ได้ผ้ามาแล้ว นำผ้าไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยความร้อน แล้วนำผ้ามาขึ้นรูปตามบล็อก หน้ากาก ที่ออกแบบไว้ แล้วตัดตามแบบ จากนั้นส่งต่อไปยังฝ่ายเย็บ ด้วยจักรไฟฟ้า ซึ่งจะทำการนำผ้ามาเย็บปะกบหน้ากาก แล้วพลิกกลับด้าน เพื่อเตรียมเย็บใส่ยางยืดทั้งสองข้าง ซึ่งปัจุบันรูปแบบของหน้ากาก มีหลายรูปแล้ว มีการตัดเย็บ ในลักษณะเก็บคาง เก็บจมูก ด้วยลวดลายผ้า หลากสีสันสวยงาม พร้อมทั้งติดป้ายสัญลักษณณ์ ผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
นายยุทธนา โกสุธรรม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังการผลิตหน้ากากผ้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วันละประมาณ 100-120 ชิ้น 1 ชิ้นใช้เวลาในการตัดเย็บประมาณ 15-20 นาที ในการผลิตจะมีนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ร่วมกันผลิต ทุกวัน ขณะนี้ยอดของการผลิตซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ที่่ผ่านมา ยอดรวมประมาณ2,000 ชิ้น ตั้งเป้าผลิตต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10,000-15,000 ชิ้น ให้มอบให้กับทางจังหวัดยะลา เพื่อส่งมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับการดำเนินการของวิทยาลัย มี 5 ภารกิจ 1.รับบริจาคเศษผ้าต่างๆ เพื่อนำมาทำหน้ากากผ้าอนามัย2.มีคุณครูเป็นวิทยากร เปิดอบรมให้ความรู้ ในการทำหน้ากากผ้าอนามัย 3. มีการทำ VDO สาธิตการทำหน้ากากผ้าแจกให้ฟรี ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเลียล 4. กำลังทดลองผลิตเจลล้างมือ5.มีโครงการฟรีเซ็นเตอร์นักศึกษา สอนการผลิตหน้ากากผ้าให้ชาวบ้านในพื้นที่ี ซึ่งผลจากการผลิตหน้ากากผ้า ประชาชนให้ความสนใจ และกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีภาพข่าวโดย อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.